30th Guangdong HK Cup (2nd Leg.)
Guangdong 0:1 Hong Kong

2008-01-06
Hong Kong defeated Guangdong by 1:0 in the 30th Guangdong HK Cup (2nd Leg.) held at Foshan, China today (6 January 2008).

Guangdong 0:1 Hong Kong