30th Guangdong HK Cup ( 1st Leg.)
Hong Kong 3:0 Guangdong

2007-12-30
Hong Kong defeated Guangdong by 3:0 in the 30th Guangdong HK Cup ( 1st Leg.) held at Hong Kong Stadium today (30 December, 2007).

Hong Kong 3:0 Guangdong