Flash News
  國際足球友誼賽 香港 0:0 新加坡

球賽結果





(GK) : 守門員   (C) : 隊長   (OG) : 烏龍球   (PEN) : 十二碼   (M.PEN) : 射失十二碼

(BM) : 比賽前         (HT) : 半場       (BET) : 加時階段前        

(EHT) : 半場(加時階段)       (EAM) : 比賽後(加時階段)

(PSO) : 互射十二碼階段       (AM) : 比賽後


龍門

1

和富社企

3

丙組聯賽

2022-12-11

入場人數 : --



龍門

1:3


和富社企

何樂霆 65'
李家進 24'
盧世鈞 45' + 2'
劉煦諾 (OG) 57'

十二碼記錄

0:0

詳細資料

正選球員

劉煦諾
勞家浚
蔡佳偉
楊耀宗
陳兆鍵
關甘漢
陳宇軒 [C]
何樂霆
張朗文
周雋人
周泓諾
鄧穎康   
叶佳   
余衍樺   
翁卓良   
蘇祐霆   
彭梓鍵   
羅澤麒   
羅智鴻   
李家進   
盧世鈞   
[C] 陳鳴遠   

後備球員

吳逸凱
潘立勤
吳汝鏗
李宇釗
范先榮
林欣澤
陳家浩
葉朗軒   
雷俊和   
馬泓鋒   
吳家俊   
葉建亨   
羅卓旻   
劉松(金興)   
鄺致豪   
郭宇謙   
林灦洋   
林浤泰   
李健豪   

賽事統計

--(--) 射門(命中目標) --(--)
--角球--
--越位--
--犯規--
--撲救--
3黃牌1
--紅牌--

黃牌記錄

張朗文 29'
陳兆鍵 81'
勞家浚 90'
彭梓鍵 20'

換人記錄

林欣澤 張朗文 46'
吳逸凱 蔡佳偉 46'
潘立勤 關甘漢 46'
李宇釗 劉煦諾 69'
吳汝鏗 周雋人 89'
郭宇謙 余衍樺 58'
林浤泰 叶佳 58'
羅卓旻 李家進 73'
馬泓鋒 蘇祐霆 85'

賽後報告

備註





        
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.