Flash News

球賽結果

(GK) : 守門員   (C) : 隊長   (OG) : 烏龍球   (PEN) : 十二碼   (M.PEN) : 射失十二碼

(BM) : 比賽前         (HT) : 半場       (BET) : 加時階段前        

(EHT) : 半場(加時階段)       (EAM) : 比賽後(加時階段)

(PSO) : 互射十二碼階段       (AM) : 比賽後


福建

0

三昇

4

丙組聯賽 - 聯賽盃 (淘汰賽)

2022-07-10

入場人數 : --福建

0:4


三昇

王卡立 25'
王卡立 44'
郭建邦 62'
江炳龍 78'

十二碼記錄

0:0

詳細資料

正選球員

麥俊麒
莫榮桂 [C]
鄧國悅
陶健森
陸善宇
李永康
陳健聰
李子峰
梁國鋒
李煒浩
陳加璁
[GK] 關嘉輝   
劉梓堅   
陶繪吉   
謝敏榮   
黃良杰   
劉冠邦   
郭詠燊   
廸達   
王卡立   
[C] 傅樹聲   
郭建邦   

後備球員

吳澤銘
吳狄霖
潘力誠
盧俊傑
劉振威
朱衍霖
鍾曜聲
姚家俊
陳樂謙
蘇耀文   
楊啟言   
葉得浚   
岑浩浜   
行健君   
莊卓威   
江炳龍   
廖培楓   
陳豪文   

賽事統計

--(--) 射門(命中目標) --(--)
--角球--
--越位--
--犯規--
--撲救--
1黃牌--
--紅牌--

黃牌記錄

陳加璁 25'

換人記錄

盧俊傑 陶健森 63'
劉振威 李煒浩 63'
鍾曜聲 麥俊麒 63'
朱衍霖 陳加璁 81'
姚家俊 莫榮桂 81'
江炳龍 劉冠邦 19'
葉得浚 黃良杰 46'
廖培楓 郭建邦 64'
蘇耀文 劉梓堅 64'
岑浩浜 傅樹聲 72'

賽後報告

備註

        
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.