Flash News
  賽馬會傑志中心盃 傑志 1:6 曼城(英格蘭)

球賽結果

(GK) : 守門員   (C) : 隊長   (OG) : 烏龍球   (PEN) : 十二碼   (M.PEN) : 射失十二碼

(BM) : 比賽前         (HT) : 半場       (BET) : 加時階段前        

(EHT) : 半場(加時階段)       (EAM) : 比賽後(加時階段)

(PSO) : 互射十二碼階段       (AM) : 比賽後


屯門

1

光華

2

乙組聯賽

2019-01-13

入場人數 : --屯門

1:2


光華

林偉洛 11'
梁偉翔 (OG) 77'
陳海文 90' + 4'

十二碼記錄

0:0

詳細資料

正選球員

李溢朗
冼雍博
鄧俊穎
葉俊康
梁偉翔
劉浩燊
陳顯聰 [C]
陳天正
陳子軒
林偉洛
陳富成
陸業康   
唐達安   
溫子康   
游啟邦   
[C] 李榮基   
紀思昊   
陳敏鎧   
陳逸衡   
鄭浩駿   
方耀聰   
陳俊傑   

後備球員

楊振雄
黃浩賢
卞家冀
梁銘杰
馮橋偉
曾駿禮   
黃君灝   
鄧國安   
陳熾禮   
陳子豪   
陳宇邦   
陳海文   

賽事統計

--(--) 射門(命中目標) --(--)
--角球--
--傳球--
--成功傳球--
--越位--
--控球時間--
--犯規--
--撲救--
3黃牌--
--紅牌--

黃牌記錄

冼雍博 57'
陳富成 59'
李溢朗 90' +4'

換人記錄

黃浩賢 陳天正 71'
馮橋偉 鄧俊穎 83'
卞家冀 林偉洛 84'
鄧國安 唐達安 63'
陳海文 陳敏鎧 75'
陳宇邦 游啟邦 83'

賽後報告

備註

        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.