Flash News

球賽結果

(GK) : 守門員   (C) : 隊長   (OG) : 烏龍球   (PEN) : 十二碼   (M.PEN) : 射失十二碼

(BM) : 比賽前         (HT) : 半場       (BET) : 加時階段前        

(EHT) : 半場(加時階段)       (EAM) : 比賽後(加時階段)

(PSO) : 互射十二碼階段       (AM) : 比賽後


深水埗

3

灣仔

1

乙組聯賽

2018-11-04

入場人數 : --深水埗

3:1


灣仔

麥浩燊 59'
梁文俊 65'
李家進 68'
李俊文 61'

十二碼記錄

0:0

詳細資料

正選球員

謝卓楠
鄔智銘 [C]
黃翠成
黃緯傑
張國維
羅梓軒
甘耀丰
李善然
李家進
梁文俊
何子謙
李家樂   
[C] 李國威   
鄧港桁   
楊景豪   
李俊文   
劉顯諾   
馮立威   
高啓晶   
關子樂   
郭逸謙   
鄭偉文   

後備球員

謝明熹
甄梓勤
麥浩燊
梁津杰
陳仕螢
覃鉅晴
陳駿輝
黃曉山   
黃浩峰   
董世頻   
蘇耀文   
洪敬輝   
梁天恩   
陳智徽   

賽事統計

--(--) 射門(命中目標) --(--)
--角球--
--越位--
--犯規--
--撲救--
2黃牌1
--紅牌1

黃牌記錄

陳仕螢 55'
麥浩燊 73'
郭逸謙 74'
李俊文 89'
郭逸謙 90'

紅牌記錄

郭逸謙 90'

換人記錄

甄梓勤 謝卓楠 53'
麥浩燊 甘耀丰 60'
陳駿輝 李善然 78'
蘇耀文 鄭偉文 46'
黃浩峰 高啓晶 80'
董世頻 楊景豪 80'

賽後報告

備註

        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.