Flash News2020 / 21 年 度 本 會 之 國 際 足 協 及 亞 洲 足 協 裁 判 導 師 及 考 核 員   (於2020年8月27日更新)

 

 

國際足協裁判員導師
張炎有 CHEUNG Yim Yau
   
亞洲足協精英裁判員導師及考核員
張炎有 CHEUNG Yim Yau
方有發 FONG Yau Fat Jame 
林志豪 LAM Chi Ho
黃志騰 WONG Chi Tang Charlton
   
亞洲足協精英裁判員體能導師
陳承健 CHAN Shing Kin
皮亞斯 Mathew PEARS
   
亞洲足協五人足球精英裁判員導師及考核員
陳紹基 CHAN Siu Kee
黃寶安 WONG Po On Andy

 

 

十一人足球導師及考核員

五人足球導師及考核員

 


        
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.