Flash News
  足總盃 傑志 2:0 冠忠南區   賽馬會青少年聯賽(U18-乙組聯賽) 屯門 2:0 富力R&F   賽馬會青少年聯賽(U14-甲組聯賽) 元朗 0:3 南華   賽馬會青少年聯賽U13-丙組(一至三名名次賽) 離島 2:1 夢想FC   賽馬會青少年聯賽(U15-甲組聯賽) 屯門 3:2 南華   賽馬會青少年聯賽U13-丙組(四至六名名次賽) 黃大仙 1:0 沙田 

 


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.