Flash News 2021 / 22 年 度 合 資 格 執 法 本 會 賽 事 之 註 冊 裁 判 員   (於2022年1月1日更新)

 

男子一等及二等裁判員    
       
國際裁判員      
HKFA000638M 何煒昇 HO Wai Sing (亞洲足協精英裁判員)
HKFA000647M 劉晃熙 LAU Fong Hei (亞洲足協精英裁判員)
HKFA000606M 廖國文 LIU Kwok Man (亞洲足協精英裁判員)
HKFA001127M 譚炳煥 TAM Ping Wun (亞洲足協精英裁判員)
HKFA001028M 黃偉倫 Wong Wai Lun  
HKFA001200M 胡春星 Woo Chun Sing  
       
國際助理裁判員      
HKFA000509M 周駿傑 CHOW Chun Kit (亞洲足協精英助理裁判員)
HKFA001006M 霍龐盛 FOK Pong Shing (亞洲足協精英助理裁判員)
HKFA000646M 林迺基 LAM Nai Kei Sam (亞洲足協精英助理裁判員)
HKFA000815M 羅銘亮 LAW Ming Leong (亞洲足協精英助理裁判員)
HKFA000662M 盧鈺明 LO Yuk Ming Ricky (亞洲足協精英助理裁判員)
HKFA000491M SARAO SARAO Amarjit Singh (亞洲足協精英助理裁判員)
HKFA001054M 蘇啟文 SO Kai Man (亞洲足協精英助理裁判員)
HKFA000770M 黃炳聰 WONG Ping Chung  
       
       
男子一等裁判員      
HKFA000702M 鄒贊琛 Chau Charn Sum  
HKFA001080M 鄭金榮 Cheng Kam Wing  
HKFA001257M 張煒隆 Cheung Wai Lung Mario  
HKFA001112M 周漢輝 Chow Hon Fai  
HKFA000728M 葉志榮 Ip Chi Wing  
HKFA000884M 關廣健 Kwan Kwong Kin  
HKFA000596M 賴元堅 Lai Yuen Kin  
HKFA000814F 羅碧芝 Law Bik Chi  
HKFA001018M 梁仲賢 Leung Chung Yin  
HKFA000821M 盧嘉輝 Lo Ka Fai  
HKFA000607M 陸建燊 Luk Kin Sun  
HKFA000824M 伍偉康 Ng Wai Hong  
HKFA001270M 潘晉傑 Poon Chun Kit  
HKFA001141M 孫銘琛 Suen Ming shum  
HKFA001132M 宋偉國 Sung Wai Kwok  
HKFA000933M 鄧慶富 Tang Hing Fu  
HKFA001099M 曾昭豪 Tsang Chiu Ho  
HKFA001036M William William Lai  
HKFA001046M 黃俊傑 Wong Chun Kit  
HKFA000944M 王振南 Wong Chun Nam  
HKFA001049M 黃琦海 Wong Kei Hoi  
HKFA001101M 黃寶陞 Wong Po Sing  
HKFA000167M 黃偉強 Wong Wai Keung  
HKFA000266M 尤浩輝 Yau Ho Fai Leo  
HKFA000623M 庾建峯 Yu Kin Fung  
HKFA000840M 余天賜 Yu Tin Chi  
       
       
男子二等裁判員      
HKFA015250M 陳隆 Chan Lung  
HKFA001241M 陳樹光 Chan Shu Kwong  
HKFA001229M 陳梓寧 Chan Tsz Ling  
HKFA015270M 陳偉華 Chan Wai Wa  
HKFA001317M 張家才 Cheung Ka Choi  
HKFA000803M 范俊文 Fan Chun Man  
HKFA001337M 何振浩 Ho Chun Ho  
HKFA001096M 何振邦 Ho Chun Pong  
HKFA000806M 何健熙 Ho Kin Hei  
HKFA001252M 葉俊基 Ip Chun Kei Fran  
HKFA015224M 林倬匡 Lam Cheuk Hong  
HKFA001010M 林智權 Lam Chi kuen  
HKFA000151M 林俊華 Lam Chun Wah  
HKFA001350M 林溢軒 Lam Yat Hin Crystal  
HKFA000813M 劉庭楓 Lau Ting Fung  
HKFA017448M 羅啟聰 Law Kai Chung  
HKFA001122M 羅偉倫 Law Wai Lun  
HKFA001168M 李卓斌 Lee Cheuk Bun  
HKFA000601M 李文丞 Lee Man Shing  
HKFA001366M 盧家賢 Lo Ka Yin  
HKFA001021M 盧國權 Lo Kwok Kuen  
HKFA020981M Michael Michael Armstrong  
HKFA015236M 伍展鴻 Ng Chin Hung Michael  
HKFA001222M 吳兆庭 Ng Siu Ting  
HKFA000667M 彭英淇 Pang Ying Kei  
HKFA015170M 徐浩俊 Shu Ho Chun Calvin  
HKFA001105M 沈俊彥 Sum Chun Yin Theron  
HKFA001386M 鄧其峰 Tang Ki Fung  
HKFA001388M 曾慶華 Tsang Hing Wah  
HKFA001394M 黃鎮港 Wong Chun Kong  
HKFA000784M 黃敬瑋 Wong King Wai  
HKFA001107M 黃華強 Wong Wa Keung  

 

 

三等裁判員 新裁判員 五人裁判員 女子裁判員 暫准裁判員
 

 

 


        
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.