Flash News傳媒採訪証申請

 

2021-2022年度香港超級聯賽─傳媒採訪季證之申請

 

 

2021-2022年度香港超級聯賽─傳媒採訪證申請需知

 

 

 

 

本地賽事及香港代表隊國際友誼賽 - 單次傳媒採訪證申請表

 

 

本地賽事及香港代表隊國際友誼賽 - 單次傳媒採訪證申請須知

 

 

 

 

 


        
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.