Flash News
  菁英盃分組賽(A組) 東方龍獅 3:0 香港飛馬-本季賽事

日的賽事

首頁 | 第 6 頁 / 共14頁 | 末頁


日期 賽果 主 - 對賽隊伍 - 客 賽事 場地 時間 $
2019-12-01 1 : 4 13 龍門 vs 蘭斯貝利
丙組聯賽 天水圍運動場 13:30
2019-12-01 0 : 1 13 龍城康體 vs 駿達國強
丙組聯賽 賽馬會香港足球總會足球訓練中心6號場 15:30
2019-12-01 1 : 2 13 荃灣 vs 晨曦
丙組聯賽 荃灣海濱公園 15:30
2019-12-01 1 : 0 13 福建 vs 葛士寶朋友
丙組聯賽 天水圍運動場 15:30
2019-12-15 2 : 0 5 晨曦 vs 龍門
丙組聯賽 大坑東遊樂場#2 13:30 補賽/New Sch.
2019-12-15 0 : 1 5 九龍木球會 vs 駿達國強
丙組聯賽 九龍仔公園 #1 13:30 補賽/New Sch.
2019-12-15 0 : 3 5 葛士寶朋友 vs 永高
丙組聯賽 賽馬會香港足球總會足球訓練中心6號場 13:30 補賽/New Sch.
2019-12-15 4 : 1 5 離島 vs 首飾
丙組聯賽 湖山遊樂場 13:30 補賽/New Sch.
2019-12-15 2 : 0 5 福建 vs 瑞豐環球評估奇峰
丙組聯賽 大坑東遊樂場#2 15:30 補賽/New Sch.
2019-12-15 0 : 3 5 龍城康體 vs 西貢
丙組聯賽 九龍仔公園 #1 15:30 補賽/New Sch.
2019-12-15 2 : 2 5 駒騰 vs 蘭斯貝利
丙組聯賽 賽馬會香港足球總會足球訓練中心6號場 15:30 補賽/New Sch.
2019-12-15 0 : 1 5 荃灣 vs 和富社企
丙組聯賽 湖山遊樂場 15:30 補賽/New Sch.
2019-12-22 2 : 1 6 晨曦 vs 和富社企
丙組聯賽 大坑東遊樂場#3 13:30 補賽/New Sch.
2019-12-22 2 : 2 6 葛士寶朋友 vs 九龍木球會
丙組聯賽 賽馬會香港足球總會足球訓練中心6號場 13:30 補賽/New Sch.
2019-12-22 3 : 1 6 福建 vs 荃灣
丙組聯賽 馬鞍山遊樂場 13:30 補賽/New Sch.
2019-12-22 0 : 0 6 首飾 vs 龍城康體
丙組聯賽 馬鞍山運動場 13:30 補賽/New Sch.
2019-12-22 3 : 1 6 離島 vs 龍門
丙組聯賽 大坑東遊樂場#3 15:30 補賽/New Sch.
2019-12-22 2 : 1 6 西貢 vs 瑞豐環球評估奇峰
丙組聯賽 賽馬會香港足球總會足球訓練中心6號場 15:30 補賽/New Sch.
2019-12-22 1 : 2 6 駿達國強 vs 蘭斯貝利
丙組聯賽 馬鞍山遊樂場 15:30 補賽/New Sch.
2019-12-22 2 : 3 6 駒騰 vs 永高
丙組聯賽 馬鞍山運動場 15:30 補賽/New Sch.


首頁 | 第 6 頁 / 共14頁 | 末頁


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.