Flash News


2016-2017 中銀人壽香港超級聯賽


排行 球隊 得球 失球 球差 積分
1 傑志 20 16 3 1 54 8 46 51
2 東方龍獅 20 15 4 1 60 25 35 49
3 冠忠南區 20 10 6 4 48 21 27 36
4 南華 20 11 2 7 34 26 8 35
5 九巴元朗 20 9 4 7 36 23 13 31
6 和富大埔 20 9 4 7 29 21 8 31
7 理文流浪 20 7 5 8 31 33 -2 26
8 香港飛馬 20 7 5 8 35 35 0 26
9 標準灝天 20 2 4 14 24 55 -31 10
10 R&F富力 20 3 1 16 13 53 -40 10
11 港會 20 2 0 18 13 77 -64 6

資料只作參考用途


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.