Flash News
  中銀人壽香港超級聯賽 香港飛馬 1:1 和富大埔


2019-2020 甲組聯賽


排行 球隊 得球 失球 球差 積分
1 晉峰 2 2 0 0 9 0 9 6
2 東區 2 2 0 0 7 1 6 6
3 港會 2 2 0 0 7 3 4 6
4 中西區 2 1 1 0 4 2 2 4
5 南華 2 1 1 0 5 4 1 4
6 黃大仙 2 1 0 1 4 4 0 3
7 公民 2 1 0 1 6 6 0 3
8 沙田 2 1 0 1 5 3 2 3
9 永義地產 2 0 2 0 6 6 0 2
10 駿棹 2 0 1 1 4 6 -2 1
11 凱景 2 0 1 1 1 3 -2 1
12 高力北區 2 0 0 2 0 4 -4 0
13 景峰 2 0 0 2 3 8 -5 0
14 深水埗 2 0 0 2 0 11 -11 0

資料只作參考用途


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.