Flash News


2019-2020 中銀人壽香港超級聯賽


排行 球隊 得球 失球 球差 積分
1 東方龍獅 2 2 0 0 6 1 5 6
2 理文 2 1 1 0 6 4 2 4
3 冠忠南區 2 1 1 0 5 3 2 4
4 傑志 2 1 1 0 7 2 5 4
5 富力R&F 2 1 0 1 4 5 -1 3
6 愉園 2 1 0 1 1 5 -4 3
7 香港飛馬 2 0 1 1 3 5 -2 1
8 和富大埔 2 0 1 1 2 5 -3 1
9 佳聯元朗 2 0 1 1 3 4 -1 1
10 標準流浪 2 0 0 2 1 4 -3 0

資料只作參考用途


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.