Flash News
  賽馬會青少年聯賽(U13-I組) 香港飛馬 10:0 觀塘 標準流浪 2:1 葛士寶朋友   賽馬會青少年聯賽(U13-J組) 南華 7:0 西貢 浩運 5:1 駒騰   賽馬會青少年聯賽(U13-E組) 荃灣 0:4 傑志 富力R&F 0:0 晉峰   賽馬會青少年聯賽(U14-丙組B聯賽) 觀塘 0:6 屯門   賽馬會青少年聯賽(U13-E組) 傑志 1:0 富力R&F 晉峰 0:0 荃灣   賽馬會青少年聯賽(U14-乙組聯賽) 大聯盟足球學院 2:0 浩運


2019-2020 中銀人壽香港超級聯賽


排行 球隊 得球 失球 球差 積分
1 東方龍獅 3 2 1 0 9 4 5 7
2 富力R&F 3 2 0 1 12 5 7 6
3 傑志 3 1 2 0 8 3 5 5
4 冠忠南區 3 1 2 0 6 4 2 5
5 理文 2 1 1 0 6 4 2 4
6 愉園 2 1 0 1 1 5 -4 3
7 和富大埔 4 0 3 1 6 9 -3 3
8 標準流浪 3 1 0 2 3 5 -2 3
9 佳聯元朗 4 0 2 2 4 13 -9 2
10 香港飛馬 3 0 1 2 4 7 -3 1

資料只作參考用途


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.