Flash News


2018-2019 菁英盃分組賽(B組)


排行 球隊 得球 失球 球差 積分
1 香港飛馬 4 3 0 1 10 7 3 9
2 理文 3 2 0 1 10 5 5 6
3 傑志 3 1 1 1 8 4 4 4
4 冠忠南區 3 1 1 1 5 6 -1 4
5 凱景 3 0 0 3 4 15 -11 0

資料只作參考用途


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.