Flash News


2018-2019 菁英盃分組賽(B組)


排行 球隊 得球 失球 球差 積分
1 香港飛馬 1 1 0 0 4 2 2 3
2 傑志 1 0 1 0 1 1 0 1
3 冠忠南區 1 0 1 0 1 1 0 1
4 理文 0 0 0 0 0 0 0 0
5 凱景 1 0 0 1 2 4 -2 0

資料只作參考用途


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.