Flash News
  賽馬會五人足球聯賽 - 甲組聯賽 晉峰 4:3 凱景 屯門 2:2 東區


2018-2019 賽馬會女子聯賽 (甲組)


排行 球隊 得球 失球 球差 積分
1 公民[女子] 7 6 1 0 25 0 25 19
2 傑志[女子] 7 6 1 0 23 1 22 19
3 愉園[女子] 6 6 0 0 46 1 45 18
4 車路士足球學校(香港)[女子] 7 3 1 3 9 18 -9 10
5 大埔[女子] 8 2 2 4 7 17 -10 8
6 沙田[女子] 7 2 0 5 6 15 -9 6
7 港會[女子] 8 1 0 7 8 35 -27 3
8 永高[女子] 8 0 1 7 2 39 -37 1

資料只作參考用途


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.