Flash News
  賽馬會青少年聯賽(U13-甲組聯賽) 九龍木球會 1:5 傑志   賽馬會青少年聯賽(U13-丙組B聯賽) 離島 6:0 中西區   賽馬會青少年聯賽(U13-甲組聯賽) 港會 1:0 南華   賽馬會青少年聯賽(U15-丙組聯賽) 虎聯 15:0 離島   賽馬會青少年聯賽(U14-甲組聯賽) 南華 2:0 理文   賽馬會青少年聯賽(U15-丙組聯賽) 西貢 2:3 浩運   賽馬會青少年聯賽(U14-甲組聯賽) 九龍木球會 1:6 傑志


2017-2018 賽馬會女子聯賽


排行 球隊 得球 失球 球差 積分
1 傑志[女子] 12 12 0 0 48 1 47 36
2 愉園[女子] 12 11 0 1 78 4 74 33
3 公民[女子] 12 10 0 2 66 6 60 30
4 沙田[女子] 12 7 2 3 18 15 3 23
5 大埔[女子] 12 6 3 3 22 14 8 21
6 港會[女子] 12 6 2 4 34 16 18 20
7 車路士足球學校(香港)[女子] 12 5 3 4 16 17 -1 18
8 永高[女子] 12 3 2 7 9 41 -32 11
9 浸大[女子] 12 3 0 9 11 43 -32 9
10 樂天[女子] 12 2 1 9 13 41 -28 7
11 和富社企[女子] 12 2 1 9 8 33 -25 7
12 晉峰[女子] 12 2 0 10 3 57 -54 6
13 黃大仙[女子] 12 1 2 9 4 42 -38 5

資料只作參考用途


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.