Flash News


2019-2020 中銀人壽香港超級聯賽


排行 球隊 得球 失球 球差 積分
1 富力R&F 9 7 1 1 35 10 25 22
2 理文 9 6 1 2 18 14 4 19
3 傑志 10 5 4 1 23 9 14 19
4 冠忠南區 10 5 3 2 23 19 4 18
5 東方龍獅 9 5 1 3 15 11 4 16
6 和富大埔 9 2 3 4 16 22 -6 9
7 香港飛馬 9 1 3 5 12 19 -7 6
8 愉園 9 1 3 5 8 19 -11 6
9 佳聯元朗 9 0 5 4 11 23 -12 5
10 標準流浪 9 1 2 6 11 26 -15 5

資料只作參考用途


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.