Flash News


2019-2020 中銀人壽香港超級聯賽


排行 球隊 得球 失球 球差 積分
1 東方龍獅 3 2 1 0 9 4 5 7
2 冠忠南區 3 1 2 0 6 4 2 5
3 傑志 2 1 1 0 7 2 5 4
4 理文 2 1 1 0 6 4 2 4
5 愉園 2 1 0 1 1 5 -4 3
6 富力R&F 2 1 0 1 4 5 -1 3
7 標準流浪 3 1 0 2 3 5 -2 3
8 佳聯元朗 3 0 2 1 4 5 -1 2
9 和富大埔 3 0 2 1 5 8 -3 2
10 香港飛馬 3 0 1 2 4 7 -3 1

資料只作參考用途


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.