Flash News
  中銀人壽香港超級聯賽 東方龍獅 2:1 傑志


2019-2020 中銀人壽香港超級聯賽


排行 球隊 得球 失球 球差 積分
1 東方龍獅 7 4 0 3 11 8 3 12
2 富力R&F 5 3 1 1 11 8 3 10
3 理文 6 3 1 2 9 11 -2 10
4 傑志 6 3 1 2 15 6 9 10
5 冠忠南區 5 2 1 2 11 12 -1 7
6 愉園 5 0 0 5 3 15 -12 0

資料只作參考用途


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.