Flash News
聯賽
丙組聯賽
排行
球隊
分數
1
瑞豐環球評估
21
2
和富社企
19
3
晨曦
18
4
永高
16
5
首飾萊比錫
13
6
蘭斯貝利
10
7
離島
10
8
福建
10
9
駿達
9
10
葛士寶朋友
9
11
駒騰
8
12
九龍木球會
7
13
龍門
7
14
荃灣
4
15
恆華龍城康體
4
16
西貢
3
將近賽事
丙組聯賽
福建 VS 駒騰
2021-04-25 13:30 , 蒲崗村道公園#1人造草
丙組聯賽
九龍木球會 VS 駿達
2021-04-25 15:30 , 蒲崗村道公園#1人造草
丙組聯賽
龍門 VS 首飾萊比錫
2021-04-25 13:30 , 西貢鄧肇堅運動場 
丙組聯賽
福建
-
:
-
西貢
丙組聯賽
晨曦
-
:
-
葛士寶朋友
丙組聯賽
永高
-
:
-
駒騰
        
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.