Flash News
  賽馬會青少年聯賽(U13-I組) 香港飛馬 10:0 觀塘 標準流浪 2:1 葛士寶朋友   賽馬會青少年聯賽(U13-J組) 南華 7:0 西貢 浩運 5:1 駒騰   賽馬會青少年聯賽(U13-E組) 荃灣 0:4 傑志 富力R&F 0:0 晉峰   賽馬會青少年聯賽(U14-丙組B聯賽) 觀塘 0:6 屯門   賽馬會青少年聯賽(U13-E組) 傑志 1:0 富力R&F 晉峰 0:0 荃灣   賽馬會青少年聯賽(U14-乙組聯賽) 大聯盟足球學院 2:0 浩運球會組別 :

車路士足球學校(香港)

花花

虎門

九龍城

葵青

光華

觀塘

騰翱聖約瑟

浩運

斯巴達亞洲

屯門

東昇

灣仔

油尖旺


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.