Flash News
  菁英盃 和富大埔 2:1 香港飛馬   賽馬會青少年聯賽(U14-丙組聯賽) 九龍木球會 9:0 深水埗   賽馬會青少年聯賽(U13-乙組聯賽) 九龍木球會 6:1 龍門 自由人足球會 4:1 亞太平洋足球球會組別 :

公民

花花

東區

灝天晨曦

港會

凱景

觀塘

晉峰

沙田

南華

鹿特丹斯巴達(淦源)

東昇

灣仔

宏大駿其

永義地產

黃大仙


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.