Flash News
  中銀人壽香港超級聯賽 富力R&F 2:1 理文 佳聯元朗 5:1 夢想FC 冠忠南區 0:2 東方龍獅   丙組聯賽 首飾 0:0 駒騰 福建 2:4 葛士寶朋友   賽馬會女子聯賽 (乙組) 和富社企[女子] 0:2 樂天[女子] 佳聯[女子] 1:0 黃大仙[女子]   賽馬會青少年聯賽(U13-F組) 東方龍獅 5:0 花花   賽馬會青少年聯賽(U13-E組) 香港飛馬 14:1 北區   賽馬會青少年聯賽(U13-F組) 葛士寶朋友 0:5 葵青   賽馬會青少年聯賽(U13-D組) 九龍木球會 6:2 離島   賽馬會青少年聯賽(U13-G組) 南華 2:1 標準流浪   賽馬會青少年聯賽(U13-H組) 傑志 9:0 屯門   賽馬會青少年聯賽(U18-G組) 九龍木球會 4:1 標準盛豐大聯盟   賽馬會青少年聯賽(U18-A組) 晉峰 5:0 黃大仙   賽馬會青少年聯賽(U18-F組) 深水埗 0:5 標準流浪   賽馬會青少年聯賽(U16-丙組聯賽) 油尖旺 1:5 黃大仙   賽馬會青少年聯賽(U13-A組) 理文 7:0 夢想FC   賽馬會青少年聯賽(U13-D組) 標準盛豐大聯盟 5:0 灣仔
焦點賽事

活動 / 要點

將近賽事
超級聯賽
凱景 VS 香港飛馬
2018-10-21 14:30 , 深水埗運動場
超級聯賽
傑志 VS 和富大埔
2018-10-21 17:30 , 旺角大球場
高級銀牌
東方龍獅 VS 理文
2018-10-27 14:30 , 旺角大球場
超級聯賽
富力R&F
:
理文
超級聯賽
冠忠南區
:
東方龍獅
超級聯賽
佳聯元朗
:
夢想FC

中銀人壽香港超級聯賽

排行
球隊
分數
1
冠忠南區
12
2
東方龍獅
10
3
富力R&F
9
4
佳聯元朗
8
5
香港飛馬
6

        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.