Flash News
  賽馬會五人足球聯賽 - 乙組聯賽 葵青 vs 屯門 1:5 栢禧 vs 九巴元朗 1:0

焦點賽事

活動 / 要點

將近賽事
超級聯賽
R&F富力 VS 冠忠南區
2017-04-01 14:30 , 小西灣運動場
超級聯賽
香港飛馬 VS 東方龍獅
2017-04-01 17:30 , 旺角大球場
超級聯賽
港會 VS 南華
2017-04-01 20:00 , 香港足球會足球場
超級聯賽
R&F富力
:
香港飛馬
超級聯賽
傑志
:
理文流浪
超級聯賽
東方龍獅
:
南華

中銀人壽香港超級聯賽

排行
球隊
分數
1
東方龍獅
42
2
傑志
36
3
冠忠南區
29
4
南華
29
5
九巴元朗
27

        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.