Flash News

焦點賽事

活動 / 要點

將近賽事
超級聯賽
南華 VS 標準灝天
2016-08-28 14:30 , 將軍澳運動場
超級聯賽
傑志 VS 冠忠南區
2016-08-28 17:30 , 旺角大球場
友誼賽
香港 VS 柬埔寨
2016-09-01 20:00 , 旺角大球場
超級聯賽
九巴元朗
:
港會
超級聯賽
理文流浪
:
香港飛馬
超級聯賽
東方龍獅
:
和富大埔

中銀人壽香港超級聯賽

排行
球隊
分數
1
九巴元朗
3
2
東方龍獅
3
3
香港飛馬
1
4
理文流浪
1
5
標準灝天
0

        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.