Flash News
  賽馬會青少年聯賽(U13-足總盾) 夢想FC 8:0 離島 九龍城 0:2 花花   賽馬會青少年聯賽(U16-足總盃) 南華 1:0 元朗   賽馬會青少年聯賽(U13-足總盃) 南區 2:0 晨曦 愉園 6:0 東區   賽馬會青少年聯賽(U14-足總盃) 南華 6:1 南區 傑志 12:0 中西區 屯門 3:0 葵青   賽馬會青少年聯賽(U16-足總盃) 傑志 2:1 九龍木球會   賽馬會青少年聯賽(U14-足總盃) 港會 19:0 灣仔 九龍城 2:0 大埔 香港飛馬 4:0 晉峰   賽馬會青少年聯賽(U16-足總盃) 香港飛馬 4:0 九龍城香港足球總會 聯賽章則 

2013/14年度甲組聯賽章則 下載

2013/14年度乙丙丁組聯賽章則 下載

2013/14年度預備組聯賽章則 下載


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.