Flash News 2017 / 18 年 度 合 資 格 執 法 本 會 賽 事 之 註 冊 裁 判 員   (於2017年8月25日更新)

                       

 

1) Class 1 吳超覺 NG Chiu-kok   FIFA Referee
2) Class 1 尤浩輝 YAU Ho-fai, Leo   
3) Class 1 SARAO SARAO Amarjit Singh   FIFA Assistant Referee
4) Class 1 周駿傑 CHOW Chun-kit   FIFA Assistant Referee
5) Class 1 程愛祖 CHENG Oi-cho   FIFA Assistant Referee
6) Class 1 廖國文 LIU Kwok-man   FIFA Referee
7) Class 1 陸建燊 LUK Kin-sun   FIFA Referee 
8) Class 1 湯巨森 TONG Kui-sum   
9) Class 1 庾建峯 YU Kin-fung    
10) Class 1 何煒昇 HO Wai-sing   FIFA Referee
11) Class 1 林迺基 LAM Nai-kei Sam   FIFA Assistant Referee
12) Class 1 劉晃熙 LAU Fong-hei   FIFA Referee
13) Class 1 邱梓洋 YAU Tsz-yeung   
14) Class 1 陳銘肇 CHAN Ming-siu   FIFA Referee
15) Class 1 鄧慶富 TANG Hing-fu   
16) Class 1 霍龐盛 FOK Pong-shing   FIFA Assistant Referee
17) Class 1 伍偉康 NG Wai-hong   
18) Class 1 李仲賢 LEE Chung-yin, Nelson   
19) Class 1 陳承健 CHAN Shing-kin, Mike   FIFA Assistant Referee
20) Class 1 盧嘉輝 LO Ka-fai   
21) Class 1 羅銘亮 LAW Ming-leong   FIFA Assistant Referee 
22) Class 1 黃炳聰 WONG Ping-chung   
23) Class 1 羅碧芝 LAW Bik-chi Class 1 Women Referee Women FIFA Referee
24) Class 1 盧鈺明 LO Yuk-ming, Ricky   FIFA Assistant Referee 
25) Class 1 梁仲賢 LEUNG Chung-yin   
26) Class 1 葉志榮 IP Chi-wing    
27) Class 1 黃琦海 WONG Kei-hoi    
28) Class 1 譚炳煥 TAM Ping-wun    
29) Class 1 蘇啟文 SO Kai-man    
30) Class 1 王家豪 WONG Ka-ho    
31) Class 1 鄭金榮 CHENG Kam-wing    
32) Class 1 賴元堅 LAI Yuen-kin    
           
          
33) Class 2 黃英傑 WONG Ying-kit   
34) Class 2 黃敬瑋 WONG King-wai   
35) Class 2 關廣健 KWAN Kwong-kin   
36) Class 2 王振南 WONG Chun-nam   
37) Class 2 盧國權 LO Kwok-kuen    
38) Class 2 黃偉倫 WONG Wai-lun   
39) Class 2 William William LAI   
40) Class 2 劉庭楓 LAU Ting-fung    
41) Class 2 余天賜 YU Tin-chi   
42) Class 2 鄒贊琛 CHAU Charn-sum   Futsal FIFA Referee
43) Class 2 黃偉強 WONG Wai-keung   
44) Class 2 林阮輝 LAM Yuen-fai    
45) Class 2 李文丞 LEE Man-shing   
46) Class 2 周漢輝 CHOW Hon-fai   
47) Class 2 張祺正 CHEUNG Ki-ching, Bosco    
48) Class 2 林智權 LAM Chi-kuen   
49) Class 2 黃寶陞 WONG Po-sing   
50) Class 2 張偉倫 CHEUNG Wai-lun   
51) Class 2 曾昭豪 TSANG Chiu-ho   
52) Class 2 彭英淇 PANG Ying-kei   
53) Class 2 李文瀚 LI Man-hon   
54) Class 2 張均淇 CHEUNG Kwan-ki   
55) Class 2 孫銘琛 SUEN Ming-shum   
56) Class 2 黃俊傑 WONG Chun-kit   
57) Class 2 范俊文 FAN Chun-man    
58) Class 2 何振邦 HO Chun-pong    
59) Class 2 黃華強 WONG Wa-keung    
60) Class 2 宋偉國 SUNG Wai-kwok    
61) Class 2 張煒隆 CHEUNG Wai-lung, Mario    
62) Class 2 劉景達 LAU King-tat    
63) Class 2 潘晉傑 POON Chun-kit    
64) Class 2 何建熙 HO Kin-hei    
65) Class 2 沈俊彥 SUM Chun-yin, Theron    
66) Class 2 羅偉倫 LAW Wai-lun    
67) Class 2 胡春星 WOO Chun-sing    
68) Class 2 鄭子昌 CHENG Tsz-cheong, Billy    
69) Class 2 吳兆庭 NG Siu-ting  

 


              

 Class 3  New
 
 

 

 


    
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.