Flash News
  賽馬會青少年聯賽(U14-足總盃) 香港飛馬 2:1 九龍城 南華 3:1 傑志   賽馬會青少年聯賽(U13-足總盃) 東方龍獅 1:3 傑志越季停賽及黃牌
 

越季停賽
2017/2018越季停賽
 
 
越季黃牌
2017/2018越季黃牌
 
2017/2018 年度球員以罰款代替越停賽及黃牌申請表
2017/2018 年度球員以罰款代替越停賽﹝青年賽事﹞申請表
 


 


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.