Flash News
  賽馬會五人足球聯賽 - 乙組聯賽 屯門 vs 栢禧 2:2 葵青 vs 九巴元朗 2:6
越季停賽及黃牌
 

越季停賽
2016/2017越季停賽
 
 
越季黃牌
2016/2017越季黃牌
 
2016/2017 年度球員以罰款代替越停賽及黃牌申請表
2016/2017 年度球員以罰款代替越停賽﹝青年賽事﹞申請表
 


 


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.