Flash News
  賽馬會五人足球聯賽 - 乙組聯賽 屯門 vs 栢禧 2:2 葵青 vs 九巴元朗 2:62016-2017 港深穗女子足球賽


排行 球隊 得球 失球 球差 積分
1 廣州女子U14 2 1 1 0 3 0 3 4
2 香港女子U14 2 1 1 0 1 0 1 4
3 深圳女子U14 2 0 0 2 0 4 -4 0

資料只作參考用途


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.