Flash News


2018-2019 中銀人壽香港超級聯賽


排行 球隊 得球 失球 球差 積分
1 冠忠南區 2 2 0 0 5 1 4 6
2 佳聯元朗 2 1 1 0 6 4 2 4
3 和富大埔 2 1 1 0 8 7 1 4
4 香港飛馬 2 1 0 1 7 5 2 3
5 傑志 1 1 0 0 2 0 2 3
6 東方龍獅 1 1 0 0 3 2 1 3
7 富力R&F 1 0 0 1 2 3 -1 0
8 凱景 1 0 0 1 1 3 -2 0
9 理文 2 0 0 2 0 4 -4 0
10 夢想FC 2 0 0 2 1 6 -5 0

資料只作參考用途


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.