Flash News
  賽馬會青少年聯賽(U14-足總盃) 香港飛馬 2:1 九龍城   賽馬會青少年聯賽(U13-足總盃) 港會 0:3 香港飛馬   賽馬會青少年聯賽(U14-足總盃) 南華 3:1 傑志   賽馬會青少年聯賽(U13-足總盃) 東方龍獅 1:3 傑志
聯賽
排行
球隊
分數
將近賽事
        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.