Flash News
  中銀人壽香港超級聯賽 港會 vs 九巴元朗 0:3 賽馬會青少年聯賽(U18-甲組聯賽) 東區 vs 愉園 0:3 賽馬會青少年聯賽(U18-丙組A聯賽) 油尖旺 vs 國強連城ONC 1:2 賽馬會青少年聯賽(U18-甲組聯賽) 屯門足球會 vs 虎聯 1:2 賽馬會青少年聯賽(U16-乙組聯賽) 西貢 vs 深水埗 0:2 賽馬會青少年聯賽(U15-甲組聯賽) 元朗 vs 香港飛馬 1:3 賽馬會青少年聯賽(U16-乙組聯賽) 荃灣 vs 屯門 0:1 九龍城 vs 沙田 0:1
球會組別 :

標準灝天

東方龍獅

香港飛馬

港會

傑志

九巴元朗

冠忠南區

理文流浪

R & F 富力

南華

和富大埔


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.