Flash News
焦點賽事

活動 / 要點

將近賽事
超級聯賽
傑志 VS R&F富力
2018-02-26 20:00 , 旺角大球場
超級聯賽
香港飛馬 VS 理文
2018-03-02 20:00 , 香港大球場
超級聯賽
和富大埔 VS 傑志
2018-03-03 14:30 , 大埔運動場
超級聯賽
陽光元朗
:
標準流浪
超級聯賽
和富大埔
:
理文
超級聯賽
東方龍獅
:
香港飛馬

中銀人壽香港超級聯賽

排行
球隊
分數
1
傑志
32
2
香港飛馬
24
3
和富大埔
24
4
東方龍獅
16
5
R&F富力
15

        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.