Flash News
  中銀人壽香港超級聯賽 東方龍獅 vs 和富大埔 [進行中] 1:0

焦點賽事

活動 / 要點

將近賽事
超級聯賽
理文流浪 VS 香港飛馬
2016-08-27 14:30 , 青衣運動場
超級聯賽
九巴元朗 VS 港會
2016-08-27 17:30 , 元朗大球場
超級聯賽
南華 VS 標準灝天
2016-08-28 14:30 , 將軍澳運動場
友誼賽
南華
:
祖雲達斯

中銀人壽香港超級聯賽

排行
球隊
分數
1
標準灝天
0
2
東方龍獅
0
3
港會
0
4
香港飛馬
0
5
傑志
0

        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.