Flash News

焦點賽事

活動 / 要點

將近賽事
超級聯賽
南華 VS 理文流浪
2016-10-24 20:00 , 旺角大球場
高級銀牌
傑志 VS 香港飛馬
2016-10-28 20:00 , 旺角大球場
高級銀牌
南華 VS 和富大埔
2016-10-29 14:30 , 旺角大球場
超級聯賽
R&F富力
:
和富大埔
超級聯賽
九巴元朗
:
東方龍獅
超級聯賽
冠忠南區
:
港會

中銀人壽香港超級聯賽

排行
球隊
分數
1
傑志
16
2
東方龍獅
13
3
南華
8
4
香港飛馬
8
5
九巴元朗
7

        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.