Flash News

焦點賽事

活動 / 要點

將近賽事
友誼賽
香港 VS 柬埔寨
2016-09-01 20:00 , 旺角大球場
友誼賽
香港 VS 土庫曼
2016-09-06 20:00 , 旺角大球場
超級聯賽
港會 VS 和富大埔
2016-09-09 20:00 , 香港足球會足球場
超級聯賽
傑志
:
冠忠南區
超級聯賽
南華
:
標準灝天
超級聯賽
九巴元朗
:
港會

中銀人壽香港超級聯賽

排行
球隊
分數
1
九巴元朗
3
2
傑志
3
3
東方龍獅
3
4
南華
3
5
香港飛馬
1

        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.