Flash News
  中銀人壽香港超級聯賽 和富大埔 vs 冠忠南區 [進行中] 0:0

焦點賽事

活動 / 要點

將近賽事
超級聯賽
理文流浪 VS 傑志
2016-10-01 17:30 , 青衣運動場
超級聯賽
標準灝天 VS 港會
2016-10-02 14:30 , 斧山道運動場
超級聯賽
南華 VS 東方龍獅
2016-10-02 17:30 , 旺角大球場
超級聯賽
香港飛馬
:
R&F富力
超級聯賽
東方龍獅
:
理文流浪
超級聯賽
和富大埔
:
南華

中銀人壽香港超級聯賽

排行
球隊
分數
1
傑志
9
2
東方龍獅
6
3
南華
6
4
香港飛馬
5
5
九巴元朗
4

        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.