Flash News
  中銀人壽香港超級聯賽 冠忠南區 vs 港會 7:0

焦點賽事

活動 / 要點

將近賽事
超級聯賽
香港飛馬 VS 傑志
2016-10-22 17:30 , 香港大球場
超級聯賽
九巴元朗 VS 東方龍獅
2016-10-23 14:30 , 元朗大球場
超級聯賽
R&F富力 VS 和富大埔
2016-10-23 17:30 , 小西灣運動場
超級聯賽
冠忠南區
:
港會
超級聯賽
R&F富力
:
九巴元朗
超級聯賽
標準灝天
:
理文流浪

中銀人壽香港超級聯賽

排行
球隊
分數
1
傑志
13
2
東方龍獅
10
3
香港飛馬
8
4
南華
8
5
九巴元朗
7

        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.