Flash News

焦點賽事

活動 / 要點

將近賽事
超級聯賽
南華 VS R&F富力
2017-02-24 20:00 , 旺角大球場
超級聯賽
標準灝天 VS 東方龍獅
2017-02-25 14:30 , 斧山道運動場
超級聯賽
理文流浪 VS 港會
2017-02-25 17:30 , 青衣運動場
超級聯賽
九巴元朗
:
理文流浪
超級聯賽
南華
:
香港飛馬
超級聯賽
傑志
:
和富大埔

中銀人壽香港超級聯賽

排行
球隊
分數
1
東方龍獅
33
2
傑志
30
3
九巴元朗
26
4
冠忠南區
24
5
南華
23

        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.